Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Baziel de Krokodiel, gevestigd te Lokeren.

Versie geldig vanaf 01/10/2010.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van Baziel de Krokodiel. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Baziel de Krokodiel. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Baziel de Krokodiel behoudt zich het recht voor zijn leverings- en/of  betalingsvoorwaarden te wijzigen.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Baziel de Krokodiel bestellingen maximum binnen de 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen de maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dat geval heeft hij het recht de bestelling zonder kosten of ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Baziel de Krokodiel voldoet aan zijn leveringsplicht door de bestelling één keer aan de klant aan te bieden. Bij bezorging aan huis geldt het rapport van de vervoerder, (waaronder ook de weigering van ontvangst), tot volledig bewijs van het aanbieden van de levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief 21% BTW en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. Baziel de Krokodiel houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

4. Leveringsvoorwaarden

4.1 Baziel de Krokodiel verzekert een zo snel mogelijke levering. In 4.2 geven we een indicatie van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter louter indicatief. Baziel de Krokodiel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen buiten onze wil om.

De koper bezorgt aan Baziel de Krokodiel het leveringsadres. Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen er extra kosten worden aangerekend.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventuele betalingen van de koper terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

4.2 Leveringstermijn:

Voor België: zodra we de betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 1 (besteld voor 20u) tot 2 werkdagen na ontvangst van de betaling versturen we je pakje, met behulp vanTaxipost. Het pakje wordt aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een bericht in de brievenbus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor/postpunt of een afspraak maken om het een tweede keer aan te bieden.

Voor Nederland: zodra we de betaling hebben ontvangen, wordt jouw pakje verzendklaar gemaakt. Binnen de 2 (besteld voor 20u) tot 3 werkdagen na ontvangst van de betaling versturen we je pakje, met behulp vanTaxipost. Het pakje wordt aan huis afgeleverd, normaal binnen de 24u na verzending. Indien je niet aanwezig bent op het tijdstip van deze aflevering, ontvang je een bericht in de brievenbus en kan je het pakket afhalen in het postkantoor/postpunt of een afspraak maken om het een tweede keer aan te bieden.

U kan ook op ons adres Pijlstraat 24 in 9160 Lokeren afhalen, enkel na afspraak. U kan ons hiervoor telefonisch of per mail contacteren.

Baziel de Krokodiel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Taxipost. Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient Baziel de Krokodiel de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten. Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald.

4.3 Verzendingskosten: wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

In België worden bestellingen vanaf 50 euro GRATIS verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaalt u 4,95 EURO verzendingskosten.

Naar Nederland en Luxemburg worden bestellingen vanaf 75 euro GRATIS verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaalt u 7.50 EURO verzendingskosten.

Voor een levering buiten de Benelux kan u ons steeds contacteren, dan bekijken we wat mogelijk is.

5. Betaling

5.1 Baziel de Krokodiel voorziet enkele manieren om te betalen. U kan via een gewone overschrijving betalen, ook vanuit Nederland. Zodra uw betaling op onze rekening ontvangen is, verzenden wij uw bestelling. Dit kan uiteraard enkele dagen duren vooral het bedrag op onze rekening staat. Wij reserveren uw goederen gedurende 10 dagen. Indien wij binnen deze termijn geen betaling ontvangen hebben, worden de goederen terug in de verkoop gezet.

5.2 U kan ook heel veilig betalen via kredietkaart. Dit verloopt via Paypal, u heeft hiervoor geen Paypal rekening nodig. Deze manier van betalen is veilig en snel.

5.3 Voor afhaling is er daarnaast ook de mogelijkheid om contant te betalen.

6. Omruilen/retourzenden

Indien u niet tevreden bent over uw aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen.U dient ons hiervan altijd op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet terugbetaald.  Afgeprijsde goederen (tijdens soldenperiode en bepaalde acties) worden enkel terugbetaald onder de vorm van een tegoedbon.

Goederen die ons worden terugbezorgd onder de hierboven vermelde voorwaarden, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door Baziel de Krokodiel  of door u gemaakt, worden niet terugbetaald, u ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Baziel de Krokodiel, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Baziel de Krokodiel of de leverancier van het artikel.

Alle goederen worden zorgvuldig gecontroleerd en degelijk ingepakt voor verzending. U dient de bestelling bij levering te controleren en indien de verpakking duidelijk beschadigd is te weigeren. Indien u toch schade vaststelt aan de geleverde artikelen, breng ons hiervan onmiddellijk op de hoogte en bezorg ons ook een foto van de beschadigde goederen.

7. Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet op Verkoop op Afstand (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 14 juli 1991), heeft de koper het recht de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint de eerste dag nadat de bestelling is afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Baziel de Krokodiel heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper moet, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan schriftelijk melding maken bij Baziel de Krokodiel binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging. Goederen moeten in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat teruggezonden worden. Mits aan de hierboven vermelde voorwaarden voldaan is, zorgt Baziel de Krokodiel ervoor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de goederen komt geheel voor rekening en risico van de klant.

8. Eigendomsrecht

Baziel de Krokodiel blijft eigenaar van alle goederen tot op het moment waarop de betaling van deze goederen volledig is voldaan.

9. Privacy

Baziel de Krokodiel gebruikt de door u doorgegeven gegevens enkel voor administratieve doeleinden, en indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, voor onze eigen promotionele acties. Wij hebben uw gegevens nodig om uw bestelling en betaling te kunnen verwerken. Deze gegevens blijven intern bij Baziel de Krokodiel en worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd. U heeft steeds recht op inzage in uw gegevens en om deze eventueel te laten schrappen.

10. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Baziel de Krokodiel en de klant is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van Dendermonde is exclusief bevoegd.

 

11. Verkoper 


Baziel de Krokodiel heeft haar maatschappelijke zetel te 9160 Lokeren, Pijlstraat 24 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0861 902 705. Het BTW nummer is BE 0861 902 705 

12. Verzakingsrecht

Conform aan de wetgeving, herinneren we u aan het volgende:

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het (de) product(en).
Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.
Indien u dit recht wil uitoefenen, stuur een mailtje naar info@krokodiel.be en wij laten u weten hoe u de bestelling kan terugsturen.